PPC reklama je jedním z pilířů online marketingu. Nevíte, co se pod touto zkratkou skrývá? Anglicky Pay Per Click znamená česky “platit za kliknutí” - nyní snad již začíná nad významem tohoto spojení svítat. Za reklamu, umístěnou na jiných webech a odkazující na ten váš platíte pouze tehdy, pokud splní svůj účel, někdo na ni klikne a web skutečně navštíví. Žádné paušální platby za pouhé umístění - pouze platba za reálný výsledek.

 

JAK NA TO, ABY MĚLA PPC KAMPAŇ ÚSPĚCH?

Aby Vám PPC kampaň vůbec mohla začít vydělávat, je třeba dodržovat některá pravidla - jinak pouze vyhazujete peníze oknem.

Velice snadno se vám může stát, že investujete peníze a naděje do PPC kampaně, jejíž návratnost je nakonec mizivá. Efektivní PPC kampaň je totiž třeba vést s vědomím základních pravidel SEO optimalizace, online marketingu i chování spotřebitelů na internetu.

Ještě než kampaň spustíte, je nezbytné pečlivě analyzovat váš produkt a také konkurenci. Dále je nutné podívat se na to, jak lidé daný produkt na internetu hledají - jaká klíčová slova a fráze přitom používají. I mezi klíčovými slovy je konkurenčnost! Při PPC kampani je na to nutno pamatovat.

Dobře vedené PPC kampaně by se měly uživatelům po zadání příslušných klíčových slov zobrazovat na viditelných pozicích na začátku a konci stránky s výsledky vyhledávání.

Dobrá, řeknete si, budu tedy cílit na ta nejvyhledávanější slova relevantní vůči mému produktu. Tím se ale vystavujete značnému riziku toho, že peníze utracené za kampaň už nikdy neuvidíte. Volba vhodných klíčových slov nemusí být vždy jednoduchá. Čím více obecně vyhledávané slovo, tím více vás bude stát kliknutí na vaši reklamu. Počet lidí, kteří budou po kliknutí skutečně pohnuti ke konverzi, bude navíc pravděpodobně dosti nízký a nakonec můžete ještě tratit...

 

Pro ilustraci:

Provozujete kadeřnictví v Kladně. Založit vaši kampaň na klíčovém slově “prodlužování vlasů” vám přinese kliknutí z celé republiky, asi málokdo ale kvůli tomu za vámi pojede do Kladna. Někdo třeba hledal pouze všeobecnou informaci o prodlužování vlasů, další si možná vlasy prodloužit nechat chce, ale bydlí ve Zlíně. Lidé na vaši reklamu většinou klikali s očekáváním zcela jiného obsahu. Pokud byste klíčové slovo více specifikovali, třeba jen jako “prodlužování vlasů v Kladně”, úspěšnost by byla jistě vyšší!

Tudíž je důležité cílit na specifičtější dotazy, aby byla PPC reklama efektivní a přiváděla za vámi pouze ty, kteří mají opravdový potenciál stát se vašimi zákazníky.

Při výběru klíčových slov je tedy třeba řídit se jednak podstatou vašeho produktu, potenciálem vaším a vašeho působení na trhu a také potenciálem konkurence a jejího působení na trhu. V závislosti na tom se může mnohem více vyplatit postavit vaši kampaň na méně konkurenčních a určitějších klíčových slovech.

Příprava efektivní PPC kampaně si tedy žádá jednak odborné analýzy a rovněž také přihlédnutí k některým dalším okolnostem vašeho projektu.

Těmi mohou být: sezónnost vašeho produktu, změny trendů, změny internetového vyhledávání, objevení se nového konkurenčního zboží a celá řada dalších faktorů. Vaše PPC kampaň tedy nemůže nikdy zakrnět, je třeba ji neustále doplňovat a zařizovat se podle současného vývoje.

PROČ BY MI MĚLA PPC KAMPAŇ STÁT ZA TO?

Jen málo firem si může dovolit obejít se bez kvalitní PPC kampaně. Jde o poměrně snadný způsob, jak se zviditelnit a dostat se na přední příčky vyhledávačů.

Počet eventuálních zákazníků, které lze tímto způsobem rázem “zasáhnout” se nedá jen tak přehlížet!

Váš vklad do PPC reklamy bude mít pravděpodobně mnohem větší šanci na návratnost, než jakou by měla standardní paušální reklama. Dobře provedená, dynamická a důvěryhodně působící PPC kampaň vám dokáže zvýšit návštěvnost stránek i konverzi a mnohonásobně se tak vyplatit.

 

CHCETE SVĚŘIT SVOU KAMPAŇ NÁM? UDĚLÁME PRO VÁS:

  • Analýzu tematiky a produktu
  • Analýzu konkurence
  • Analýzu vyhledávání klíčových slov
  • Nastavení a provoz účinné PPC kampaně

ZAČNĚTE BÝT VIDĚT!

Připravíme vám individuální PPC kampaň, díky níž se váš web začne hemžit potenciálními zákazníky!