Linkbuilding v českém jazyce znamená "budování zpětných odkazů".

Zaujmout autoritní postavení na internetu zabere mnoho času, peněz a úsilí. I když to může znít trochu nepřirozeně, sebelepší firma a produkt nejsou garancí úspěšného online podnikání. Dokonce ani skvěle provedená vnitřní optimalizace webu nemusí znamenat nic bez cest vedoucích na váš web. Mít optimalizovaný web je pouze částečný úspěch, který je nutno podpořit kontinuálním umisťováním aktivních zpětných odkazů směřujících na váš web.

Budování zpětných odkazů je jednou z hlavních metod zvyšování návštěvnosti webových stránek, která by se dala přirovnat k rozhazování sítí. Jde o součást SEO optimalizace, konkrétněji o takzvaný „Off-page“ (vnější) faktor, který kromě návštěvnosti ovlivňuje také umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

V ideálním případě za vás dělají částečný linkbulding například vaši stávající či potenciální zákazníci tím, že sami od sebe sdílejí informace o vás a vašem produktu. Je ovšem více než jasné, že se do takovéto fáze nelze dostat náhodou, a proto je nutné tento pomyslný motor ručně nastartovat.

Ve své podstatě není budování zpětných odkazů zcela čistokrevnou reklamou. Za umístění zpětného odkazu můžete zaplatit desítky tisíc korun, nebo také vůbec nic. Odkazy na komerční web mohou být lidmi vnímány jako reklama, a proto by si mohl leckdo myslet, že je za ně tím pádem nutné platit peníze. Existuje však celá řada typů webů, které umožňují bezplatné umístění jakéhokoli odkazu.

Kromě toho, že zpětné odkazy vodí lidi na váš web, také čerpají určitou pomyslnou sílu stránek, na kterých se odkaz vyskytuje. Právě tato abstraktní síla má veliký vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání.

 

Linkbuilding - Typy webů vhodných pro budování zpětných odkazů

 • Crowd marketing
  • Fóra
  • Blogy
  • Článkové diskuse
  • Sociální sítě
 • PR weby
  • Marketingové PR články
 • Katalogy
  • Firemní profily

Další metody tvorby zpětných odkazů:

 • Placené služby
 • Nákup odkazů
 • Tvorba infografik
 • Guest Blogging
 • Link Bait
 • Podpůrné weby (tvorba Microsite)

Záleží na tom, kde a jak na svůj web odkazuji?

Některé druhy online podnikání (webové stránky) je vhodné propagovat pomocí zpětných odkazů kdekoli. Jiné se však uchytí pouze na specifických místech. Vše je dáno pohybem cílové skupiny na internetu. Jak bylo již řečeno, vzhledem k tomu, že se za některé zpětné odkazy platí nemalé peníze, je vhodné vše důkladně promyslet. Pokud nemáte přehled o tom, kde lidé pátrají po vašem produktu, je zcela na místě udělat průzkum.

Umísťování odkazů na tematicky odlišných fórech, blozích a v diskusích článků vyvolává silně negativní ohlasy a je vnímáno jako spam. Ve většině případů je odkaz spolu s celým sdělením velice rychle smazán administrátorem a často dochází také k zablokování uživatelského účtu, nebo dokonce IP adresy.

Ke smazání sdělení a různým uživatelským penalizacím však může dojít i na zcela relevantním diskusním webu. Všichni si uvědomují, že může jít o reklamu, a že ve velikém množství případů nejde o nezaujaté, objektivní sdělení. Umístit odkaz komerčního webu prostřednictvím diskuse je vždy tak trochu hod kostkou. Někdy vás administrátoři webu tolerují, jindy vás přehlédnou, anebo se s vámi nebudou mazlit a v rámci minut vaše sdělení odstraní.

Hledat logiku v tomto ohledu nelze. Můžete si však udělat přehled o tom, na kterých webech je pravděpodobnost bezplatného umístění odkazu vyšší.

 

Vliv zpětných odkazů na pozice

K přenosu síly přechází nejen mezi jednotlivými doménami, které na sebe odkazují, ale také mezi jednotlivými podstránkami každé domény.

Veškerá síla domény vychází z hlavní stránky, která se po jejích dalších jednotlivých podstránkách rozprostírá velice jednoduchým způsobem. Vše funguje na principu odkazování a dělení síly na půl.

Nezáleží tedy pouze na počtu zpětných odkazů, ale především na povaze a síle stránky, kde se váš odkaz nachází. Stránkou přitom v tomto případě není myšlena doména jako celek (web), ale konkrétní místo - hlavní strana/rubrika/podstránka apod. Každá z nich má určitý objem síly. Hlavní strana má logicky nejvyšší váhu, protože jde o zdroj. Jakou váhu mají ostatní stránky záleží na struktuře webu a systému vnitřního odkazování.

 

Rizika tvorby zpětných odkazů

K přenosu této pomyslné váhy/síly nedochází obousměrně. Umístíte-li na odkaz na vaše webové stránky na jiném webu, posílíte tím pouze váš web, nikoli web, kam jste odkaz umístili.

Výměna odkazů

To je důvodem, proč některé weby (například katalogy) vyžadují tzv. výměnu odkazů formou umístění loga se zabudovaným odkazem. Určitou sílu získáte (jste v katalogu), ale také předáte (máte na webu odkaz na katalog).

Je otázkou, zdali se vám takový kompromis vyplatí. Přistoupit na výměnu odkazů se vyplácí pouze s autoritními, silnými weby, které vám předají více váhy, než vy jim. V opačném případě můžete výměnou odkazů váš web naopak oslabit.

Penalizace - spam se nevyplácí

Vytvářet či nakupovat obrovské množství odkazů na všech možných webech bez rozmyslu není řešením. Všechno má svá pravidla a budování zpětných odkazů není výjimkou.

Vyhledávače berou v potaz nejen celkový počet zpětných odkazů a jejich sílu, ale také tempo jejich růstu. Veliké množství odkazů vytvořených ze stále se opakujícího klíčového slova je taktéž problém.

Prevencí proti nepřirozeně velikému tempu vzniku zpětných odkazů, v rámci zachování rovnováhy, jsou penalizace internetovými vyhledávači. Ty dokáží váš web dočasně či permanentně pokutovat formou razantní degradace pozic ve výsledcích vyhledávání, nebo jej z vyhledávání zcela vyřadit.

Stejně tak je tomu i s tematikou. Každý web zaujímá tematický status a vyhledávače s ním počítají. Pokud na váš web odkazují tematicky odlišné weby, vyhledávače tuto skutečnost opět vyhodnotí jako nepřirozenou.

Začněte budovat zpětné odkazy co nejdříve!

Vytvoříme vám hustou síť kvalitních zpětných odkazů!