Copywriting znamená, doslovně řečeno, tvorbu textů, čerpajících a kopírujících informace z předcházejících zdrojů.

Internet je texty přesycený. Aby právě ten váš mezi nimi vynikl, upoutal a udržel případné zákazníky na stránce, je třeba věnovat pozornost každému slovu. I maličkost může zákazníka odradit - a s ním zmizí v nenávratnu i zisky, které vám mohl přinést.

Napsat dobrý komerční text, ať už má být přímo na vašem webu, nebo mít podobu PR článku, není vždy snadné. Jedna věc je najít, eventuálně napodobit již existující obsah a dát mu čtivou, informacemi nabitou formu. Pro potřeby SEO je ale třeba udělat ještě něco navíc.

Lidé musí text najít díky zadání relevantních slov či frází do vyhledávačů.

S internetem vznikl také SEO Copywriting, který se specializuje na tvorbu textů, přívětivých jak pro čtenáře, tak pro vyhledávače.

Před vlastní psaním textu je nutné provést analýzu klíčových slov a určit nejčastěji vyhledávané dotazy, vztahující se k vašemu obsahu. Jakmile svá klíčová slova znáte, je nutné jim text zcela přizpůsobit. Pokud tak neučiníte, sami tak ohrožujete své pozice ve vyhledávači!

 

COPYWRITING - JAK MÁ VYPADAT OBSAH?

Žádný univerzální recept na dobrý text samozřejmě neexistuje. Před samotným psaním je ale dobré popřemýšlet nad tím, co od textu budou chtít a očekávat návštěvníci a případní klienti. Čím se jim rozhodně nezavděčíte, to jsou povrchní marketingové texty, pozlátko čpící neustálým vychvalováním sebe sama. Lidé nehledají pouze nabídku produktů či služeb, chtějí se také dozvědět informace, které by je nějakým způsobem obohatily a nabídly nějakou přidanou hodnotu.

Jedna věc je ale informace sama, druhá je pak forma, jakou je podána. Experti přes komunikaci by vám řekli, že u jakéhokoliv sdělení záleží stejnou, ne-li větší měrou na způsobu podání jako na vlastním obsahu. Lidé, hledající produkt, chtějí jít zpravidla přímo k věci. Na dlouhé cihly textu se souvětími přes půl strany je zde literatura. Marketingový text by měl být přehledně strukturovaný, snadno pochopitelný a bez obalu. To samozřejmě neznamená, že by měl na jazykovou kvalitu rezignovat!

 

NECHTE SI OD NÁS NAPSAT TEXTY, OPTIMALIZOVANÉ PŘÍMO PRO VÁS

Pracujeme se zkušenými copywritery, kteří mají v malíku tvorbu reklamních a marketingových textů, vhodných jak přímo na váš web, tak na PR a další podpůrné stránky.

Než se pustí do práce, vytvoříme pro ně detailní technické zadání i s dalšími případnými specifiky, které by měl text mít.

 

Zadání textů bere v potaz:

  • Účel
  • Umístění
  • Obsah
  • Forma
  • Struktura
  • Klíčová slova
  • Tématika projektu
  • Obchodní strategie
  • Průzkum konkurenčních webů/článků

Všechny texty jsou po dopsání kontrolovány a podle nutnosti dále pilovány. Za jejich kvalitu ručí nejen naši copywriteři, ale především my sami!

Dobré reklamní texty, které jsou zároveň optimalizovány v rámci SEO, průkazně zvyšují návštěvnost stránek i míru konverze. Jde o jedny z několika zásadních činitelů, na nichž stojí a padá důvěryhodnost firem i osob a jejich poměr vůči klientům.

Dobrý webový text dokáže výrazně přidat na hodnotě produktů i služeb. Ne zbytečně jsou do něj některé podniky ochotny vložit nemalé částky. Odměnou jim může být náskok oproti konkurenci a příliv zákazníků ochotných k nákupu.

Již jsme zmiňovali, že pouhé produkty nejsou to jediné, co lidé hledají. Hledají také informace o nich rady, tipy, zajímavosti… Poskytněte jim je a oni poskytnou šanci i vašim produktům.

Při výběru autora pro daný text je také třeba počítat s osobními faktory. Najdou se copywriteři, kteří prohlásí, že dokáží napsat cokoliv, jakkoliv a o čemkoliv. I když to bude možná pravda, kvalita takových textů bude pravděpodobně dost kolísavá. Každý má cit a nadání pro jiné téma, každý má svůj zvláštní styl a také své slabiny. Proto je vždy důležité spolupracovat s vícero zkušenými copywritery a vybírat ty pravé pro dané téma, aby byl výsledkem pokaždé co nejkvalitnější text.

NAPÍŠEME PRO VÁS PROFESIONÁLNÍ TEXTY DLE TÉMATU I ÚČELU!

Potřebujete marketingové texty pro své stránky?

Potřebujete napsat PR články?