Tvorba microsite, někdy nazývána také jako tvorba podpůrných stránek nebo mikrostránek, je jedním z více druhů zpětných odkazů. Tvorba zpětných odkazů je dále součástí celku zvaného SEO optimalizace, konkrétněji jde o jeden z tzv. Off-Page (vnějších) faktorů.

Obecně mají zpětné odkazy za úkol zvyšovat návštěvnost, ale také pozici webu ve výsledcích vyhledávání. Více informací o zpětných odkazech naleznete na stránce Budování zpětných odkazů. Zjednodušeně řečeno, na oné mikrostránce se nachází obsah související s vaším primárním webem a odkazem či přesměrováním na něj.

 

Jak má Microsite vypadat a kolik jich je zapotřebí?

Jak vyplývá již z názvu, jedná se o rozsahově malé stránky, které mají čistě podpůrný charakter. K propagaci produktů a služeb slouží primární web a reklamní kampaň, a proto není na mikrostránkách nutné budovat veliký obsah. Naopak bývají daleko efektivnější stručná, krátká sdělení s vysokou hustotou klíčových slov. Co se však může vyplatit je poutavý, stimulující design a kvalitní fotky či obrázky.

Velmi často jde o weby pouze s hlavní stránkou bez jakýchkoli dalších podstránek. Podpůrné stránky mají vytvářet jakýsi trychtýř, pomocí něhož zachytíte více potenciálních zákazníků a pošlete je na váš primární web.

Celá stránka bývá obvykle věnována jednomu konkrétnímu produktu, službě, nebo jejich částem. Fungovat mohou ale i takové stránky, které svým sdělením souvisí s primárním webem jen okrajově. Lidé mohou pátrat po příbuzném či podobném produktu a pomocí mikrostránky je převedete přímo na váš web, kde sice nenaleznou přesně to, co v daný moment hledali, přesto ale existuje reálná šance, že by mohli mít zájem, mimo jiné, i o vás produkt.

Jak moc jedna mikrostránka ovlivní návštěvnost a pozici primárního webu ve vyhledávání závisí na její celkové úrovni.

K dosažení vysoké návštěvnosti s čerstvě vytvořeným podpůrným webem je potřeba investovat do linkbuildingu a případně do celé SEO optimalizace.

Pokud má mikrostránka sama o sobě velikou návštěvnost, pak primárnímu webu předává kromě většiny návštěvníků také značnou „sílu“ přispívající k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání.

Síla mikrostránky, kterou lze předat primárnímu webu, roste s časem i v případě, kdy se ji rozhodneme ponechat neoptimalizovanou s minimálním obsahem, bez zpětných odkazů a bez návštěvnosti. Proto je lze vytvářet alespoň proto, aby posilovaly pozici primárního webu ve výsledcích organického vyhledávání a přispěly ke zvýšení návštěvnosti primárního webu tímto pasivním způsobem. Vytvoření takovéto jednoduché stránky je sice velmi rychlé a levné, na druhou stranu je jich však potřeba o vytvořit to více.

Začněte s tvorbou Microsite co nejdříve!

Vytvoříme vám síť kvalitních podpůrných webů!