SEO specialista je člověk, který se ve většině případů nezabývá pouze SEO optimalizací, ale celou problematikou online marketingu – tvorbou webu, optimalizací a propagací.

Důvodem je skutečnost, že spolu vše úzce souvisí a jedno bez druhého může efektivně fungovat pouze s těží nebo částečně.

 

Proč jsou zkušenosti důležitější než znalosti?

Opravdový SEO specialista disponuje zkušenostmi a aktuálním přehledem o změnách v oblasti online podnikání, které se neustále vyvíjí.

Mezi SEO specialisty kolují různé názory na některé dílčí aspekty SEO optimalizace a liší se tedy i způsoby jejich řešení. Zajímavé na tom celém je skutečnost, že ke stejnému cíli může vést více cest.

Přesné informace o fungování vyhledávacích algoritmů internetových vyhledávačů jsou tajnou informací, na kterou nelze přijít jinak, než úvahou nad širšími souvislostmi, testováním a pozorováním.

Mnozí uznávaní SEO specialisté sice veřejně radí o fungujících metodách podložených praxí, nikdy však neprozradí všechno a každý si střeží svoje skutečné know-how.

 

K čemu potřebuji SEO specialistu?

Vytvořit webové stránky není samo o sobě veliká věda. Existence webu a skvělý poměr ceny a kvality produktu, samy o sobě nemusejí stačit. Úspěch webových stránek závisí na principech chování lidí na internetu, které má svá specifika. Jednoduše řečeno – lidé se na internetu chovají trochu jinak, než by se chovali například v obchodním domě nebo na firemní pobočce.

Aplikovat na webu vaši obecnou marketingovou strategii nemusí proto fungovat tak dobře, jak byste očekávali. Samozřejmě zde nehovoříme o nasazení odlišných cen, ale o například celkové formě sdělení a způsobech prezentace produktu ve virtuální podobě.

Vezmeme-li v úvahu existenci obrovského množství webových stránek, jsou to právě perfekcionismus a veliké množství detailů, které představují obrovský rozdíl mezi průměrným a skvělým webem.

Podnikatelé a firmy by se neměly spokojit s dobrým webem, který slouží jako jednoduchý profil pro případ, že si na ně někdo vzpomene a pokusí se je vyhledat na internetu. Měly by chtít takový web, který jim zajistí rozkvět jejich byznysu.

V některých případech má celková úroveň webu dokonce daleko větší vliv na tržby, než poměr ceny a kvality nabízeného produkt či služby.

SEO specialista má za úkol vyzdvihnout web z hlubin výsledků vyhledávání a upevnit jej na přední pozici.

Hledáte zkušeného SEO specialistu?

Zabýváme se vším kolem online marketingu a online reklamy!