SEO poradenství radí v otázkách efektivního online podnikání a všeho, co s ním nějakým způsobem souvisí. Jde o nedílnou součást procesu zvaného SEO, neboli optimalizace webových stránek pro internetové vyhledávače. Podrobné informace o všech aspektech SEO optimalizace najdete na stránce SEO služby.

Důležitost dokonale vyladěných webových stránek nelze zpochybnit. Jde ve své podstatě o profil, který do jisté míry vypovídá o kvalitách firmy.

Pokud jsou webové stránky hlavním zdrojem vašich příjmů (jako například eshop), je vše jasné… Ovšem i v případě firemních stránek jde o důležitou prezentaci společnosti, která bývá velmi často rozhodujícím faktorem na trhu.

 

Kdy je vhodné vyhledat odborné SEO poradenství:

  • Nízká / Klesající návštěvnost
  • Nízký / Klesající konverzní poměr
  • Nízké / Klesající online prodeje
  • Nízká / Klesající pozice ve vyhledávání
  • Pomalé načítání stránek
  • Chybné zobrazování stránek

Výhody profesionálního SEO poradenství

Někteří lidé by mohli vzniklou situaci chápat například jako nedostačující webový obsah a začali by rozšiřovat a upravovat texty, obrázky a přidávat další stránky na web. Jejich investice by ale nemusela mít absolutně žádný efekt. Důležité je brát také v potaz penalizace od vyhledávačů, které vám může způsobit neadekvátní zacházení s webem.

Lepší než hádat, co problémy způsobuje a snažit se je na vlastní pěst řešit, je kontaktovat zkušeného odborníka. Cesta dolů je oproti cestě vzhůru velice rychlá a snadná.

Příčin problémů může být hodně, pár, nebo jen jeden. V každém případě je potřeba situaci co nejdříve řešit. V opačném případě mohou jedny problémy vyvolat další a jejich následné řešení bude o to komplikovanější i nákladnější.

Problémy s webem nejsou jediným důvodem k vyhledání odborné pomoci. SEO poradenství je vhodné i pro sestavení efektivního plánu rozvoje webu.

K profesionálnímu poradenství neodmyslitelně patří audit celého webu, neboli SEO analýza, která odhalí nejen všechny existující problémy, ale i ty potenciální. Za potřebí jsou odborné znalosti a zkušenosti, ale také přístup k celé řadě speciálních nástrojů, pomocí kterých se analýza provádí.

Konzultujte s námi stav vašeho webu!

Základní SEO analýzu provádíme zcela zdarma a nezávazně.